Rekisteriseloste

Viite: Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Transparency Suomi ry.

2. Yhteyshenkilöt

Transparency Suomi, Erkki Laukkanen
PL 157, 00531 Helsinki
erkki.laukkanen@transparency.fi

3. Rekisterin nimi

Korruptioaiheisen keskustelupaikan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Korruptioaiheisen keskustelupaikan käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen, tiettyjen toimintojen personointiin sekä yhteydenottojen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä voi myös myöhemmin täydentää ja muokata omia tietojaan. Kerättävät tiedot ovat: sähköpostiosoite, salasana, kutsumanimi, etunimi ja sukunimi.

Lisäksi keräämme tietoja avainsanoista, käyttäjien seuraamista hankkeista, käyttäjän seuraamista osallistumisista ja käyttäjän seuraamista henkilöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteriin ainoastaan ne käyttäjän tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisteri on tallennettu rekisterinpitäjän sopimuskumppanin hallinnoimaan tietojärjestelmään, johon järjestelmän ylläpitäjillä on salasanasuojattu pääsy salatun yhteyden yli. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti hyökkäyksiltä ja tietomurroilta. Palvelun ylläpitäjillä on oikeus selata käyttäjärekisteriä.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 2.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Julkaistu 8. marraskuuta 2013