Korruptioaiheinen keskustelupaikka

Sivusto on Transparency Suomi ry:n ylläpitämä palvelu. Se on tuotettu yhteistyössä Opetusministeriön Osallistumisympäristö-hankkeen kanssa. Palvelua kehitetään saadun palautteen perusteella.

Korruptioaiheinen keskustelupaikka tarjoaa verkon välityksellä mahdollisuuksia keskusteluun korruptiosta ja sen esiintymismuodoista. Keskustelu perustuu palvelun ylläpitäjän tuottamaan aloitusartikkeliin. Kukin keskusteluteema on auki vain rajatun ajan. Keskustelun päätteeksi sen keskeiset tulokset tiivistetään keskusteluraporttiin ja arkistoidaan. Keskusteluteemoista ja niiden avaamisesta päättää palvelun ylläpitäjä.

Keskustelupaikan keskustelijat ottavat vastuun omien kannanottojensa tietosisällöstä ja sitoutuvat asialliseen, ei-loukkaavaan kielenkäyttöön. Palvelun ylläpitäjä moderoi puheenvuoroja niissä tapauksissa, joissa kielenkäytön loukkaavuutta on syytä epäillä kielenkäytön yleisten tunnusmerkkien perusteella.  Palvelun ylläpitäjällä on myös oikeus olla julkaisematta epäasiallisena tai loukkaavina pitämiään viestejä. Kirjoittajat ottavat itse vastuun esittämiensä lausumien todenperäisyydestä.

Lisätietoa palvelusta saat kysymällä osoitteesta erkki.laukkanen@transparency.fi .